Strefa Relaksu

Sauna dla klientów z ważnym karnetem gratis i czynna :

poniedzialek, środa, piątek od 17.00-21.00 i niedziele w godzinach otwarcia klubu.

Kazdy kto chce skorzystać z sauny prosimy godzinę wcześniej powiadomić recepcje.

 

 

 

CENNIK SAUNY SUCHEJ

Wejście jednorazowe:
1 osoba 70 min. – 25zł
2 osoby 70 min. – 35zł
3 osoby 70 min. – 45zł
4 osoby 70 min. – 50zł
Wejście jednorazowe sauna na 75 min. – 50zł wyłącznośc (1-5 os.)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ
Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
– załatwić potrzeby fizjologiczne,
– zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
– zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
– umyć całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha.
Prawo do korzystania z sauny mają klienci, którzy ukończyli 18 rok życia.
Z sauny należy korzystać nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik.
Wchodząc do sauny zostaw obuwie (zmienne klapki) przed wejściem.
Każdy klient musi posiadać ze sobą dwa ręczniki.
Nie należy polewać kamieni na piecu płynami (jedynie wodą).
W kabinach sauny zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo-eterycznych i innych środków.
Sauna powinna być wykorzystana zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny.
Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających na terenie sauny.
Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp. oraz z zewnętrznymi objawami chorobowymi nie będą obsługiwane.
Korzystający zobowiązani są do utrzymania należytego porządku w saunie i na zapleczu.
Korzystający z sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.
Za przedmioty pozostawione w szatni i saunie obsługa klubu nie odpowiada.
W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania sauny (np. za niska temperatura) prosimy o kierowanie się do recepcji Klubu.
Nasz klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie.
Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa korzystania z sauny oraz kulturalnego zachowania.
PAMIĘTAJ!
ISTNIEJĄ PEWNE GRUPY CHORÓB I DOLEGLIWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ PRZECIWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY.
Zważywszy na powyższe, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości przed skorzystaniem z sauny skonsultuj się z lekarzem, który na pewno udzieli fachowych informacji.
KLUB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZDARZENIA POWSTAŁE NA SKUTEK ZŁAMANIA BEZPIECZEŃSTWA I POWYŻSZEGO REGUALMINU.